MENU

ufin

Vennoten van uw vermogen

NIEUW ERFRECHT = NIEUWE SPELREGELS

NIEUW ERFRECHT = NIEUWE SPELREGELS

Het nieuwe erfrecht die van toepassing wordt per 1 september 2018 is goed nieuws voor wie zijn erfenis wil plannen. Ten eerste omdat uw bewegingsvrijheid om dat te doen groter wordt. Ten tweede omdat u extra tools krijgt om dat te doen.

Dat het nieuwe erfrecht vooral goed nieuws is voor wie zijn erfenis wil plannen, komt doordat de nieuwe wet minder erfgenamen beschermt én doordat u voor hen een kleiner deel van uw erfenis moet voorbehouden (hun zogenaamde 'reserve').

Concreet:

·Heeft u kinderen? Tot nog toe moest u hun de helft tot driekwart van uw erfenis nalaten, afhankelijk van het aantal kinderen. Vanaf september 2018 wordt de reserve van de kinderen vastgeklikt op de helft, het maakt niet uit of u één of tien kinderen heeft. U zult dus altijd met de helft kunnen doen wat u wilt.

·Heeft u geen kinderen? Op dit ogenblik zijn uw ouders beschermde erfgenamen. Die reserve verdwijnt. Dat is vooral goed nieuws voor ongehuwde koppels, want zij kunnen voortaan hun partner maximaal laten erven.

·Bent u gehuwd? Door te trouwen promoveert u uw echtgenoot tot een wettelijk beschermde erfgenaam. Dat blijft zo. Maar de regering werkt ook aan een hervorming van het huwelijksvermogensrecht. Daarin wordt ingegrepen op de erfrechten van gehuwden, meer bepaald voor kinderloze echtgenoten en ouders die hertrouwen.

Nieuwe tools

Wie zijn erfenis wil plannen, beschikt op dit ogenblik over drie tools: zijn huwelijkscontract, een testament opstellen of schenken. Daar komt vanaf september 2018 een vierde instrument bij: de erfovereenkomst of het familiepact. Daarin mag u voor uw overlijden al samen met uw partner en uw kinderen op papier zetten hoe uw erfenis verdeeld moet worden.

Wie goederen geschonken kreeg, kan vanaf september 2018 op beide oren slapen: hij loopt niet langer het risico dat hij dat geschonken goed moet teruggeven.

Schonk u tijdens uw leven te veel weg, dan hebben uw wettelijk beschermde erfgenamen nog altijd het recht om hun minimumerfdeel op te eisen. Maar die 'inkorting', zoals dat juridisch-technisch heet, zal voortaan bestaan uit een financiële vergoeding. Erfgenamen kunnen niet langer de geschonken goederen zelf opeisen.

We helpen u graag verder in deze materie. Stuur ons een mailtje of bel ons op +32 485 06 49 71.