De Luxemburgse Branche 6 voor vennootschappen: een verborgen parel?

Gepubliceerd op vrijdag 15 september 2023

Gezien de huidige inflatiecijfers is het zinvol om stil te staan bij een lucratieve oplossing voor de overtollige liquiditeiten of de liquidatiereserve in uw vennootschap. De DBI-bevek is een valabele optie indien tussentijdse volatiliteit geen probleem vormt. Wie graag wat meer gematigd belegt, kan opteren voor het Luxemburgse kapitalisatiecontract.

U hebt een goed draaiende vennootschap die over de jaren heen een mooie buffer heeft opgebouwd in combinatie met een gezonde balans. De opbouw van deze cashreserve is echter één ding, daarnaast is het minstens even belangrijk om deze zinvol te besteden. Gezien de huidige hoge inflatiecijfers en de daarmee gepaarde gaande waardedaling van uw kapitaal, is het namelijk niet interessant om uw reserves op een zicht- of spaarrekening te parkeren. Het is dus van groot belang voor u als ondernemer om dit ten allen tijden tegen te gaan en hiervoor een rendabele bestemming te beogen. Want dat is uiteindelijk de ‘clue’ van het hele verhaal, uw overtollige cashreserves te laten renderen in plaats van devalueren.

Naast gewone cashreserves, biedt ook de liquidatiereserve perspectieven om uw spaarpotje tussentijds te benutten. Aan de liquidatiereserve hangen echter diverse voorwaarden vast. Zo is de liquidatiereserve bedoeld voor ‘kleine vennootschappen’, dient dit geboekt te worden op een aparte passiefrekening en is er een onaantastbaarheidsvoorwaarde in het spel. Deze laatste voorwaarde houdt in dat u deze reserve minimum vijf jaar in de vennootschap moet opzijzetten. Doet u dit niet dan wordt u fiscaal afgestraft. Als deze reserve dan toch noodgedwongen dient vast te staan, kan het opportuun zijn om deze op een doordachte manier aan te wenden op middellange termijn. 

Al eens gedacht aan beleggen via uw vennootschap? Uw overtollige liquiditeiten kan u namelijk gebruiken om te investeren binnen de vennootschap. Er kan hierbij gekozen worden voor het DBI-verhaal, ofwel voor een Luxemburgse Branche 6. Dit laatste zegt u misschien niet veel, maar u weet wat ze zeggen: ongekend is onbemind. Aan de DBI-bevek zijn enkele voor- en nadelen verbonden. Zo beleggen de meeste hiervan 100% in aandelen, waardoor deze keuze misschien niet in lijn ligt met uw persoonlijke beleggingsstrategie. Meerwaarden en dividenden worden niet belast in de vennootschapsbelasting, terwijl de minwaarden dan weer niet aftrekbaar zijn. Er ligt ook een risico op de loer, met name dat het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting verloren kan gaan (indien meer dan 50% van het eigen vermogen in aandelen is belegd). Misschien heeft u het al horen waaien, maar de voordelige fiscaliteit met betrekking tot de DBI-bevek staat bovendien onder druk door de fiscale hervormingsplannen van Van Peteghem. 

Vandaar dat vennootschappen op zoek gaan naar alternatieven op de markt. Hierbij is de Luxemburgse Branche 6 een eventuele redder in nood. Een Branche 6 – product is een Luxemburgs kapitalisatiecontract waarmee vennootschappen in onderliggende beleggingsfondsen kunnen beleggen. Het grote voordeel hierbij is dat elk risicoprofiel mogelijk is (0-100% aandelen), waardoor er beter op maat kan gewerkt worden zodat dit in lijn ligt met uw beleggingsstrategie. Fiscaal is er niet meteen een voordeel, aangezien de meerwaarden ook gewoon onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. Echter zijn de minwaarden wel aftrekbaar, maar daar doet u het uiteraard niet voor. Aangezien de Luxemburgse Branche 6 geen verzekeringsverrichting is, is er geen Belgische premietaks verschuldigd. Daarnaast valt dit contract niet onder de taks op effectenrekeningen. De laatste grote troef van de Luxemburgse Branche 6 is voornamelijk boekhoudkundig. U bent met dit product namelijk niet verplicht om jaarlijks de niet-gerealiseerde meerwaarden boekhoudkundig te verwerken. Enkel op het moment van afkoop en wanneer u dus de inkomsten ontvangt, wordt u belast.      

Terug naar het overzicht
De Staatsbon van Van Peteghem: een godsgeschenk of eerder een vergiftigd geschenk?

De Staatsbon van Van Peteghem: een godsgeschenk of eerder een vergiftigd geschenk?