MENU

ufin

Vennoten van uw vermogen

Wij gaan
verder

We ondernemen alles om er te geraken
en we stoppen niet tot we er zijn

 

Uw vermogen

Inkomen

 

Inkomen optimaliseren is belangrijk, maar zal in de praktijk weinig invloed hebben op uw levensstandaard.

Een werkongeval of overlijden kan wel een zware impact hebben op het gezinsinkomen. Een goede financiële bescherming is daarom levensbelangrijk.

Heeft u het nodige gedaan om u te beschermen tegen werkonbekwaamheid? Wat bij overlijden? Is alles nog up-to-date? Kan de huidige levensstandaard verdergezet worden mocht er zich iets voordoen?

 BRUTO DAGUITKERINGEN BIJ INVALIDITEIT:

SituatieMet gezinslastalleenstaandesamenwonende
Met/zonder stopzetting€ 59,85/dag€ 47,89/dag€ 40,78/dag
 €1436,40/maand€ 1149,36/maand€875,28/maand

Bron: Riziv-FGOV 2019

Maak de berekening en het wordt duidelijk dat een aanvulling vaak noodzakelijk is!

Vermogen

 

Lage rentevoeten voor “veilige” beleggingen, een volatiele beurs en een overheid met veel schulden… alle ingrediënten voor een slechte cocktail.

De belastingsdruk op vermogen is enorm en kende de afgelopen jaren een stevige stijging, denk maar aan :

  • Verhoging van de roerende voorheffing van 15 %, 21 %, 25 %, 27 % en nu naar 30 %;
  • Uitbreiding van de roerende voorheffing op de meerwaarde van de meeste beleggingsfondsen;
  • Verdubbeling van de premietaks op spaarverzekeringen van 1,1 % naar 2 %;
  • Sterke stijging van de beurstaksen op aan- en verkopen op de beurs, tot zelfs 1,32 % bij verkoop van kapitalisatiefondsen;
  • Invoering effectentaks 0,15 % voor beleggingsportefeuilles groter dan € 500.000 per natuurlijke persoon.

Deze belastingen hebben allemaal een negatieve impact op uw vermogen. Het is daarom belangrijk dit goed te analyseren om toch nog wat rendement over te houden.

EEN EENVOUDIG VOORBEELD VAN DE NEGATIEVE GEVOLGEN VAN BELASTINGEN OP UW VERMOGEN: 

Kapitaal belegd aan 3 %met 30 % RVPT 2 %Zonder RV
Startkapitaal€ 100 000,00€ 98 000,00€ 100 000,00
5 jaar€ 110 950,36€ 113 608,68€ 115 927,41
10 jaar€ 123 099,82€ 131 703,81€ 134 391,64
15 jaar€ 136 579,69€ 152 680,81€ 155 796,74
20 jaar€ 151 535,66€ 176 998,80€ 180 611,12

RV: Roerende Voorheffing, PT: Premie taks

Maak de analyse en u zal zien dat het kiezen van de weg met de minste fiscale kost toch een serieuze fiscale besparing kan opleveren.  

Pensioen

Uw pensioen lijkt misschien vandaag nog veraf, maar zal er sneller zijn dan verwacht.

Ervaring leert ons dat eenmaal op pensioen de levensstandaard hoger is dan tijdens de actieve periode gezien er meer tijd is om te consumeren. Hou ook rekening met een verhoging van de levensverwachting en dan komt u tot de conclusie dat een goede pensioenplanning zeer belangrijk is om in alle rust van uw oude dag te kunnen genieten.

 

GEMIDDELD MAANDELIJKS EERSTEPIJLERPENSIOEN VAN EEN RUSTGEPENSIONEERDE: 

Mannen:

Ambtenaar€ 2 374,00
Werknemer€ 1 287,00
Zelfstandige€ 763,00

Vrouwen:

Ambtenaar€ 2 022,00
Werknemer€ 629,00
Zelfstandige€ 233,00

Bron: Pensioenatlas

Maak het verschil tussen uw maandelijkse levensstandaard en wat u normaalgezien als pensioen zal krijgen. 

Successie

Een goede successieuitwerking kan veel geld uitsparen voor de volgende generatie, maar bij sommigen is dit nog steeds een gevoelig onderwerp. 

Veel klanten zijn meer dan 20 jaar geleden getrouwd. Ze hadden toen nog geen (klein)kinderen en eerder een beperkt vermogen. Vandaag ziet de situatie er compleet anders uit en toch hebben ze nog steeds hetzelfde huwelijksstelsel of  -contract. Een kleine review kan onaangename verrassingen vermijden.

Sommigen hebben reeds een keuzebeding en concluderen dat hiermee de successie is opgelost. Niets is minder waar! Er is nog geen euro aan erfbelasting uitgespaard.

OVERZICHT TARIEVEN VAN DE VLAAMSE ERFBELASTING IN RECHTE LIJN:

VanTotTarief
€ 0,00€ 50 000,003 %
€ 50 000,01€ 250 000,009 %
vanaf € 250 000,01 27 %

Ter info : bij broers en zussen loopt dit op tot 55 %.

Maak de berekening en u zal merken dat een successieplanning de moeite loont.