Gewaarborgd inkomen

Onverwachte gebeurtenissen zoals werkonbekwaamheid of invaliditeit hebben een enorme impact op uw gezinsinkomen en uw vermogen om in de dagelijkse behoeften te voorzien. De bescherming van uw inkomen is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat uw levensstandaard behouden blijft, zelfs in onvoorziene omstandigheden. De verzekering gewaarborgd inkomen kan hierin tegemoetkomen. Dit zorgt ervoor dat u een extra maandelijks vervangingsinkomen ontvangt bovenop de eventuele uitkering van uw ziekenfonds.

In geval van arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider kan het bovendien interessant zijn om een omzetverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering gewaarborgd inkomen waarbij een rente zal worden uitbetaald aan de vennootschap ter vervanging van de weggevallen inkomsten.

Heeft u het nodige gedaan om u te beschermen tegen werkonbekwaamheid? Wat bij invaliditeit? Is alles nog up-to-date? Kan de huidige levensstandaard verdergezet worden mocht er zich iets voordoen?

Wat kan Ufin voor u doen?

  1. Uw inkomenssituatie analyseren en optimaliseren, rekening houdend met de huidige fiscale wetgeving.  
  2. De financiële impact van ziekte, invaliditeit en overlijden op uw gezinsinkomen berekenen.  
  3. Passende oplossingen bieden om deze financiële gevolgen te beperken en uw levensstandaard te waarborgen.