Pensioenopbouw

Uw pensioen lijkt misschien vandaag nog veraf, maar zal er sneller zijn dan verwacht. Ervaring leert ons dat eenmaal op pensioen de levensstandaard hoger is dan tijdens de actieve periode gezien er meer tijd is om te consumeren. Hou ook rekening met een verhoging van de levensverwachting en dan komt u tot de conclusie dat een goede pensioenplanning zeer belangrijk is om in alle rust van uw oude dag te kunnen genieten.

Het wettelijk pensioen laat u in de meeste gevallen niet toe om uw levensstandaard te behouden. Zelf een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen zal in dit geval noodzakelijk zijn. Ufin staat dan ook aan uw zijde om een pensioenplan op maat uit te werken, zodat u een zorgeloze toekomst tegemoet gaat. 

Pensioensparen

Pensioensparen biedt iedereen de mogelijkheid om op een fiscaal interessante manier een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop uw wettelijk pensioen. Dit is dan ook een mooie combinatie van kapitaal aan de kant zetten voor de toekomst en tegelijk profiteren van een aantrekkelijk belastingvoordeel in het heden.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Het pensioen voor een zelfstandige ligt gemiddeld lager dan voor een werknemer, waardoor extra pensioenopbouw uitermate belangrijk is. Een mogelijke oplossing voor zelfstandigen is het VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, tevens de meest fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige. Hierbij hebt u de keuze tussen het gewone VAPZ en het sociaal VAPZ, waarbij er voornamelijk een verschil ligt met betrekking tot de fiscaliteit. Bij een VAPZ worden de premies betaald met persoonlijke bijdragen.

Individuele Pensioentoezegging 

De Individuele Pensioentoezegging of kortgezegd IPT kan zowel een oplossing bieden voor u als zelfstandige, alsook voor een belangrijke medewerker binnen het bedrijf. Als zelfstandige kan op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen opgebouwd worden via de vennootschap. De vennootschap stort namelijk de premies in het IPT-contract ten behoeve van u als bedrijfsleider. Onder bepaalde voorwaarden kan een IPT voor bepaalde medewerkers worden afgesloten waarbij de premie bovendien aftrekbaar is als beroepskost voor de werkgever. Daarnaast kan u een VAPZ cumuleren met een IPT.

Niet-fiscaal spaarplan

In tegenstelling tot fiscale spaarplannen, zoals pensioensparen, verwijst een niet-fiscaal spaarplan naar een algemene benadering van sparen zonder specifieke fiscale voordelen. Bovendien combineert u op deze manier pensioenopbouw met beleggen op maat en bent u niet beperkt in het bedrag dat u periodiek wenst te storten. Een grote troef van het niet-fiscaal spaarplan is de flexibiliteit, namelijk de mogelijkheid om steeds uw kapitaal op te vragen zonder enige fiscale afstraffing.