De Staatsbon van Van Peteghem: een godsgeschenk of eerder een vergiftigd geschenk?

Gepubliceerd op maandag 18 september 2023

Een hoger nettorendement op de Staatsbon dan op het klassieke spaarboekje zorgde de afgelopen dagen voor een recordverschuiving van Belgisch spaargeld. Maar zorgt dit positieve nettorendement nu voor het waarborgen van uw koopkracht?

De laatste weken en maanden heeft u er ongetwijfeld over gehoord: de fameuze Belgische Staatsbon. Door de hoge inflatie werd er een klaar en duidelijk antwoord verwacht van de Centrale Banken (FED[1] ECB[2]…). Zij deden dit aan de hand van diverse rentestijgingen de afgelopen maanden om de inflatie in te dijken. Dit zorgde ervoor dat obligaties en diverse andere vastrentende producten opnieuw in het licht kwamen te staan na jaren van negatieve rente. Ondanks deze rentestijgingen, was er weinig animo bij de kredietinstellingen om de spaarrente ook in lijn mee op te trekken. Hierdoor kwam er al snel veel druk van de bevolking en de media naar de overheid toe om actie te ondernemen.

Minister van Financiën Van Peteghem wist dus wat hem te doen stond. Hij heeft ervoor gezorgd dat u een Belgische Staatsbon kunt aankopen met een looptijd van één jaar, terwijl dit doorgaans een looptijd heeft van drie, vijf of zeven jaar (Dujardin, 2023). Hierbij werd de roerende voorheffing verlaagd naar 15%, waardoor u een nettorendement van 2,81% verkrijgt. Dit was een reactie van de Belgische overheid om de erg lage spaarrentes van de Belgische banken aan te kaarten en zo druk te zetten om deze te verhogen. Het feit dat banken overtollig spaargeld kunnen uitlenen aan de ECB voor een rente van 3,25% zette dan ook kwaad bloed. Deze uitgifte van de Staatsbon diende als alternatief voor het wettelijk ingrijpen op de spaarrentes (Dujardin & Suy, 2023). Een wettelijke ingreep zou volgens de voorzitster van de ECB Christine Lagarde (Broens, 2023) op lange termijn zelfs een negatieve impact kunnen hebben op de financiële stabiliteit van kredietinstellingen. Denk maar aan de Amerikaanse spaar- en kredietcrisis van de jaren ‘80. 

Maar de hamvraag is nu of dit een goede oplossing is en of er geen betere alternatieven op de markt beschikbaar zijn? Als we deze rente vergelijken met de spaarboekjes dan kunnen we in het algemeen stellen dat de Staatsbon een hoger netto rendement genereert. Daarnaast kan de termijnrekening in sommige gevallen wel soelaas bieden met een hoger nettorendement, maar daar dient u in het achterhoofd te houden dat er een minimum kapitaal vereist is. Echter kunnen we ook kijken binnen Europa, in het bijzonder naar Duitsland, Oostenrijk of Nederland die ook overheidspapier (zonder coupon) aanbieden met gelijkaardige looptijden (De Rijcke, 2023). Het grootste verschil met de Belgische Staatsbon is dat dit ‘veiliger’ overheidspapier is en een hoger nettorendement oplevert. Met ‘veiliger’ wordt hier bedoeld een sterkere overheid (“default risk” is lager) dan België, alsook met een lagere staatsschuld – wat uiteraard een belangrijke factor is bij uitbetaling (IMF, 2023). Echter kunt u zich hier de vraag stellen of de Belgische overheid bij uitbetaling van de Staatsbon zich niet duurder zal moeten herfinancieren en zich nu zo niet in de eigen voeten aan het schieten is (De Groote, 2023).   

Een zeer opvallend gegeven is dat mensen vaak denken op lange termijn, maar handelen op korte termijn. Velen zijn verblind door dit positieve nettorendement – dat hoger is dan het spaarboekje, maar vergeten al heel snel dat de huidige inflatie[3] hier niet mee afgedekt is. Met een inflatiecijfer van 4,09% en een nettorendement van 2,81% komt u nog altijd uit op een negatieve reële rente van 1,28%. Het komt er dus op neer dat u als investeerder – met uw zuurverdiende spaargeld – nog altijd aan koopkracht verliest en dit dus eerder een vals gevoel van ‘veiligheid’ geeft.   

U hebt heel uw leven hard gewerkt voor uw welverdiende spaargeld, maar zoals u ziet leidt een positief nominaal nettorendement niet vanzelfsprekend tot een positief reëel nettorendement. Zo ziet u maar dat een doordachte productkeuze van essentieel belang is. Hierbij kan Ufin een oplossing zijn voor dit alles. Met een ruime waaier aan externe producten en oplossingen kan Ufin op maat werken om op een effectieve en efficiënte manier uw vermogen te structureren en u zo de gemoedsrust te geven die u verdient.   

[1] Federal Reserve System (Amerikaanse Centrale Bank) [2] Europese Centrale Bank  [3] Het inflatiecijfer voor België voor augustus 2023 bedraagt 4,09% (StatBel, 2023)

Terug naar het overzicht
Fiscaliteit van de Luxemburgse Branche 6 eindelijk verzekerd.

Fiscaliteit van de Luxemburgse Branche 6 eindelijk verzekerd.