Fiscaliteit van de Luxemburgse Branche 6 eindelijk verzekerd.

Gepubliceerd op dinsdag 13 februari 2024

Terwijl inflatie knaagt aan uw spaargelden, zoekt u wellicht naar manieren om uw vennootschapsliquiditeiten te laten renderen. De Luxemburgse Branche 6 biedt een oplossing op maat, met een waaier aan beleggingsmogelijkheden die perfect kunnen aansluiten op uw risicoprofiel.

In tegenstelling tot traditionele beleggingsproducten, geniet u met een Branche 6 van een ongeëvenaarde flexibiliteit. Beleg volgens uw eigen risicoprofiel, van 0% tot 100% aandelen, combineer trackers met actief beheer en optimaliseer zo uw potentieel rendement.

Meerwaarden worden weliswaar belast in de vennootschapsbelasting, maar minwaarden daarentegen zijn dan weer aftrekbaar. Bovendien geniet u van een dubbele vrijstelling: 

  • Geen Belgische premietaks, aangezien de Branche 6 geen verzekeringsproduct is. 
  • Geen taks op effectenrekeningen. 

Fiscale zekerheid troef, in tegenstelling tot de DBI-Bevek waar onduidelijkheid heerst. De regels, die voorheen op "rulings" gebaseerd waren, zijn nu vastgelegd in de wet "diverse fiscale bepalingen" van 28 december 2023. Deze wet werd op 29 december 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 8 januari 2024. 

Concreet betekent dit dat vennootschappen die een Branche 6-contract hebben, vanaf 2024 zowel de gerealiseerde als niet-gerealiseerde meerwaarden/minderwaarden op deze contracten in hun boekhouding moeten opnemen. Dit doen ze door het verschil te berekenen tussen de afkoopwaarde van het contract op het einde van hun boekjaar en de waarde van de betaalde premies. 

Als het contract gedeeltelijk afgekocht is, wordt dit proportioneel verminderd met de reeds betaalde premies. Dit is een belangrijke vereenvoudiging in vergelijking met de DBI-Bevek, waar er nog steeds geen fiscale zekerheid is gezien de eventuele fiscale hervormingsplannen en waarbij elke individuele investeringslijn (cfr. fonds) apart ingeboekt moet worden.

De Branche 6 biedt dus een aantal voordelen: 

  • Fiscale zekerheid: De regels zijn duidelijk en vastgelegd in de wet. 
  • Eenvoudige boekhouding: De meerwaarden/minderwaarden hoeven niet per individuele investeringslijn (cfr. fonds)  ingeboekt te worden. 
  • Flexibiliteit: De vennootschap heeft de vrijheid om te beleggen volgens haar beleggersprofiel, alsook wanneer ze het  contract afkoopt. 
  • Behoud van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting. 

Kortom, de Branche 6 is een interessante optie voor vennootschappen die op zoek zijn naar een flexibele en fiscaal zekere beleggingsoplossing.


Dit document dient louter ter algemene informatie. Ufin baseert zich bij het opstellen van dit document op externe bronnen en is bijgevolg afhankelijk van deze externe bronnen voor de correctheid van de informatie. Ufin is niet aansprakelijk voor fouten.


Terug naar het overzicht
De Staatsbon van Van Peteghem: een godsgeschenk of eerder een vergiftigd geschenk?

De Staatsbon van Van Peteghem: een godsgeschenk of eerder een vergiftigd geschenk?